Inzichten uit de papierrecyclingindustrie - februari 2023

Lees onze inzichten uit de papierrecyclingbranche voor de maand februari. We blijven maandelijks inzichten verschaffen. Kom regelmatig terug voor meer updates. Inleiding De prijzen voor verpakkingskwaliteiten naar het Verre Oosten zijn begin februari met 15 pond per ton gestegen. Wij begrijpen dat de prijsverhogingen te wijten zijn aan [...]

Lees onze inzichten uit de papierrecyclingbranche voor de maand februari. We blijven maandelijks inzichten verschaffen. Kom regelmatig terug voor meer updates.

Inleiding

De prijzen voor verpakkingskwaliteiten naar het Verre Oosten zijn begin februari met 15 pond per ton gestegen. De prijsstijgingen zijn, naar wij begrijpen, het gevolg van sterke orderportefeuilles voor Chinese papierfabrieken, licht verbeterde wisselkoersen en aanhoudend concurrerende vrachttarieven. Daarentegen blijft de Europese papierindustrie onder aanzienlijke druk staan omdat de vraag naar eindproducten nog steeds zwak is en de fabrieken goed gevuld zijn met oud papier. Dit heeft geleid tot verdere prijsdalingen in de sectoren verpakking en ontinkting.  

Er zij ook op gewezen dat veel fabrieken in Duitsland ook stroom opwekken voor hun nationale net; dit veroorzaakt ook een zwakke vraag omdat de papierproductie wordt verminderd.

Krantenpapier en grafisch papier

De prijzen en de vraag in deze sector zijn zeer zwak met een verdere prijsdaling van 20 pond per ton voor de bulkkwaliteit. Hogere kwaliteiten, zoals OI Pams en trim, zijn ook verlaagd, maar relatief minder omdat zij concurreren met kwaliteiten in andere sectoren zoals verpakking en tissue. Fabrieken in heel Europa hebben grote voorraden en de orderboeken blijven slecht. 

Verpakking

Zoals bevestigd, zijn de prijzen in februari voor zowel OCC als Mixed Papers naar het Verre Oosten gestegen en blijven zij stijgen. Terwijl de Europese fabrieken hun prijzen hebben verlaagd omdat zij met dezelfde problemen worden geconfronteerd als de ontinktingsfabrieken, maar in tegenstelling tot de ontinktingsfabrieken nemen hun voorraden af omdat de inzamelingspercentages dalen. 

De prijzen van de Britse leveranciers blijven hoog in vergelijking met die van Europese leveranciers wegens de waarde van de PRN / PERN (Packaging Recovery Note), die de lage prijzen voor alle papierfabrieken in binnen- en buitenland ondersteunt.

De orderportefeuilles voor eindproducten in Europa blijven zwak, maar met de extra druk van de toegenomen vraag uit het Verre Oosten en de lage inzamelingspercentages in heel Europa, wordt verwacht dat er een opwaartse druk op de prijzen voor oud papier zal ontstaan naarmate het aanbod en de voorraden onder druk komen te staan. 

Aangezien de vraag naar grafisch papier blijft dalen en drukkers minder produceren, heeft dit een domino-effect gehad op de volumes van de soorten die bij de productie van white top board worden gebruikt. Beide volumes blijven afnemen, waardoor de vraag naar white top board is toegenomen. Wij houden deze situatie in het oog omdat dit in de komende weken een positief effect kan hebben op de prijzen van sommige kwaliteiten.

De vouwkartonsector blijft in heel Europa met stilstand kampen en meldt minder orders voor zijn eindproducten. De vouwkartonsector gebruikt grote volumes gemengd papier, scanboards, multigrade en OI Pams. De belangrijkste producent, MM Group, gaat door met de sluiting van enkele van zijn papierfabrieken terwijl hij aanzienlijke investeringen in zijn fabrieken uitvoert. Er zij evenwel op gewezen dat er ook vraag is naar Scanboards op de markten voor tissuepapier, die op zoek zijn naar substituten voor hun volumes, aangezien hun basismateriaal, kantoorpapier, sinds de pandemie eveneens afneemt.  

Weefsels

De prijzen en de vraag in deze sector blijven zwak omdat de fabrieksvoorraden in heel Europa hoog blijven. Er bestaat echter een reële bezorgdheid dat de productie van het in deze sector gebruikte oud papier laag is en dat de prijzen spoedig zullen omslaan omdat de vraag het aanbod zal overtreffen. Wij verwachten dat de prijzen in maart/april zullen stijgen.  

Pulpvervangers

De prijzen en de vraag voor de subkwaliteiten pulp blijven stabiel.

Prijsvoorspelling

Zoals in voorgaande maanden al is opgemerkt, zijn wij van mening dat de prijzen en volumes in het eerste kwartaal een uitdaging vormen en zullen blijven vormen. Naarmate de maanden vorderen is het nu duidelijker dat de volumes en inzamelingen laag blijven, met de bijkomende stijging van de vraag uit het Verre Oosten en de vraag naar bepaalde kwaliteiten in verpakking en tissue. Wij verwachten dat de Europese fabrieken hun voorraden en productie zullen verdedigen en vervolgens de prijzen zullen verhogen. Het ziet ernaar uit dat maart en april interessante maanden zullen worden.