Nieuws over papierrecycling - mei 2023

Market Report De prijzen voor verpakkingskwaliteiten daalden eind april over de hele linie in het Verenigd Koninkrijk, deels als gevolg van de waardedaling van de PeRN, waarvan de waarde met 20 pond per ton daalde. Wij zijn ons er ook van bewust dat de markt voor verpakkingen zwak blijft en wij zijn [...]

Marktrapport

Eind april daalden de prijzen voor verpakkingskwaliteiten over de hele linie in het VK, deels als gevolg van de waardedaling van de PeRN, waarvan de waarde met £ 20 per ton daalde. Wij zijn ons er ook van bewust dat de markt voor verpakkingen zwak blijft en wij zien nu de vraag uit India en andere landen in het Verre Oosten dalen, met verdere prijsdalingen tot gevolg.  

De vraag in Europa is in alle sectoren zwak en veel fabrieken blijven stilstaan. Daardoor zijn de prijzen in alle sectoren tussen 20 en 30 pond per ton gedaald.

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal zijn nog steeds zwak.

Krantenpapier en grafisch papier

De prijzen en de vraag in deze sector blijven zeer zwak, met alleen contractvolumes die door Europese fabrieken worden verbruikt. In het Verre Oosten is er geen vraag naar niet-gecontracteerde volumes en wordt gezocht naar afzet in andere sectoren. Wij verwachten dat de volumes gemengd papier zullen toenemen naarmate de inzamelaars de sorteerlijnen beginnen te sluiten omdat het voordeel om nieuws en Pams te sorteren teniet wordt gedaan. 

Verpakking

Zoals bevestigd zijn de prijzen verlaagd, niet alleen in Europa maar nu ook in het Verre Oosten. Vroege bestellingen waren beschermd, maar nu blijkt dat de vraag verder verzwakt en de prijzen bijgevolg dalen. De Europese vraag is nog steeds zeer zwak en de prijzen laag, omdat veel papierfabrieken hun deuren sluiten zodat bedrijven kunnen proberen het aanbod te verminderen om de vraag naar eindproducten te vergroten. 

De prijzen voor gemengd papier waren stabiel gebleven, maar vandaag zagen wij de prijzen met 10 pond per ton dalen omdat ook deze markt begint te verzwakken. 

De PRN / PERN (Packaging Recovery Note) heeft de situatie verder verslechterd, aangezien deze met 20 pond per ton is gedaald tot 15 pond per ton. Er wordt gespeculeerd over de reden hiervoor, maar dit zal later deze maand in meer detail moeten worden bevestigd, aangezien wij moeten wachten op nadere informatie over de cijfers die bij de opstelling van de verpakkingsnota's zijn gebruikt.  

De productie van white top board kent ook stilstand en de orderportefeuille blijft zwak. 

De vouwkartonsector blijft in heel Europa met stilstand kampen. De dooskartonsector gebruikt grote volumes Mixed Papers, Scanboards, Multigrade & OI Pams, de prijzen voor dit teruggewonnen papier blijven ook in mei dalen.  

Weefsels

De prijzen en de vraag in deze sector blijven zwak omdat de molenvoorraden in heel Europa groot zijn en twee van de grootste gebruikers in het VK ook op ongeplande sluitingen zitten, wat de huidige situatie nog nijpender maakt. In Europa zijn de prijzen in deze sector en in het VK opnieuw gedaald. De prijzen zijn over de hele linie met ongeveer 20 pond per ton gedaald voor middenklassen zoals Multigrade en SOW. 

Pulpvervangers

De prijzen van en de vraag naar subkwaliteiten voor pulp komen onder druk te staan nu de prijzen voor pulp zijn gedaald en blijven dalen. De prijzen voor BW's en witte mechanische soorten zijn over de hele linie tussen £30 en £40 per ton gedaald.

Prijsvoorspelling

Kwartaal 2 wordt een moeilijk kwartaal, dat hadden we wel verwacht. Het is weliswaar anders dat de daling van de vraag plaatsvindt in wat normaal de meest productieve periode voor de papierindustrie is, maar het is waar dat we dit soort tijden met een zwakke vraag eerder hebben meegemaakt. De hoop is dat de vraag en de productie in het derde kwartaal weer zullen toenemen en de toekomst er wat rooskleuriger uit kan zien.