Inzichten uit de papierrecyclingindustrie - maart 2023

Prijzen en vraag binnen de papierrecyclingindustrie De prijzen voor verpakkingskwaliteiten naar het Verre Oosten zijn teruggevallen tot het niveau van januari na de stijging in februari met 20 pond per ton. Wij begrijpen dat deze daling te wijten is aan het gevoel dat de prijs in het VK te hoog was in vergelijking met andere regio's zoals [...]

Prijzen en vraag binnen de papierrecyclingindustrie

De prijzen voor verpakkingskwaliteiten naar het Verre Oosten zijn teruggevallen tot het niveau van januari, na de verhoging in februari met 20 pond per ton. Wij begrijpen dat deze daling te wijten is aan het gevoel dat de prijs in het VK te hoog was in vergelijking met andere regio's zoals Europa en de VS.  

De Europese papierindustrie blijft onder druk staan omdat de zwakke vraag, de stijgende kosten en de grote voorraden elke kans op herstel blijven belemmeren. Volgens een molengroep heeft Europa momenteel meer dan 1 miljoen ton afgewerkte rollen onverkocht en in voorraad. Daar komt nog bij dat de grootste producent van grafisch papier alle leveringen van oud papier in Duitsland voor één maand heeft stopgezet.

Krantenpapier en grafisch papier

De prijzen en de vraag in deze sector zijn zeer zwak als rechtstreeks gevolg van hetgeen hierboven is bevestigd. Verwacht wordt dat de prijzen over de hele linie met minimaal 10 pond per ton zullen dalen. Er zijn grote voorraden in de fabrieken. Wij verwachten een verminderde vraag en dalende prijzen gedurende het hele kwartaal.

Verpakking

Zoals bevestigd, zijn de prijzen in maart voor OCC met 20 pond per ton verlaagd bij uitvoer naar het Verre Oosten. De Europese fabrieken hebben hun prijzen gehandhaafd, hoewel hun uitgangspunt in vergelijking minimaal 40 euro per ton lager was dan de prijs van OCC naar het Verre Oosten.  

De prijzen voor gemengd papier blijven stabiel; wij denken dat dit te wijten is aan het feit dat er in heel Europa gesorteerd blijft worden en dat de prijzen voor News en Pams, alsook voor OCC sterker zijn dan die voor gemengd papier, waardoor inzamelingsbedrijven met sorteerfaciliteiten sterkere waarden kunnen bereiken. 

De PRN / PERN (Packaging Recovery Note) blijft een effectief lage prijs voor alle papierfabrieken in binnen- en buitenland ondersteunen, die momenteel tussen 30 en 35 pond per ton ligt, wat historisch hoog is.

Evenals in februari zijn de orderportefeuilles voor eindprodukten in Europa in maart slecht en zijn er, zoals aangegeven, grote voorraden eindprodukten. De lage inzamelingspercentages in heel Europa zullen ervoor blijven zorgen dat de prijzen volatiel blijven.  

De productie van white top board en de hoop op een grotere vraag naar deze kwaliteiten is afgenomen en wij verwachten verdere dalingen in de waarde van deze kwaliteiten gedurende het voorjaar.  

De vouwkartonsector blijft in heel Europa met stilstand kampen. De dooskartonsector gebruikt grote volumes Mixed Papers, Scanboards, Multigrade & OI Pams. De grote producent MM Group blijft een aantal van zijn papierfabrieken sluiten terwijl hij aanzienlijke investeringen in deze fabrieken uitvoert. Er zij evenwel op gewezen dat de vraag naar Scanboards vanuit het Verre Oosten toeneemt en dat dit de huidige waarde ondersteunt.  

Weefsels

De prijzen en de vraag in deze sector blijven zwak omdat de molenvoorraden in heel Europa hoog blijven. In Europa en het VK zijn de prijzen in deze sector opnieuw gedaald. De prijzen zijn met 5 tot 10 pond per ton over de hele linie gedaald voor middenkwaliteiten zoals Multigrade en SOW. Er zij op gewezen dat er in het VK een aantal fabrieken zijn gesloten en dat de aanvoer van SOW is verminderd. Omdat Europa ook grote voorraden heeft, verwachten we dat de prijzen van deze kwaliteiten in het voorjaar nog verder zullen dalen.

Pulpvervangers

De prijzen en de vraag van de subkwaliteiten van pulp komen onder druk te staan omdat ook de prijzen van pulp zijn gedaald. Opnieuw komen de prijzen onder druk te staan 

Prijsvoorspelling

Zoals wij in de voorgaande maanden hebben aangegeven, waren wij van mening dat de prijzen en volumes in het eerste kwartaal een uitdaging waren en zouden zijn; in feite is de prijs in dit kwartaal met 25 pond per ton gedaald. 

Naarmate het tweede kwartaal en het voorjaar naderen, hopen wij dat het vertrouwen en de uitgaven op de markt zullen toenemen naarmate de brandstof- en verwarmingskosten dalen, hoewel de hoge inflatie in heel Europa nog steeds een rol speelt.

Het aanbod is laag en de vraag is zwak, maar wij hopen dat de markt daardoor enige pariteit krijgt en de prijzen zich kunnen stabiliseren, maar het is duidelijk dat de markt volatiel is.

De prognose voor Q2 is voor alle klassen een verdere waardedaling van ongeveer 10%.