Het belang van de controle van papierafval

Het belang van de controle van oud papier kan niet genoeg worden benadrukt. Het proces houdt in dat de klant wordt bezocht, de kwaliteit van het oud papier wordt beoordeeld en de beste afzetmogelijkheid wordt bepaald. De reden waarom een audit nodig is, is dat verschillende papierfabrieken weliswaar dezelfde kwaliteit gerecycleerd papier of karton accepteren, maar vaak verschillende kwaliteitsverwachtingen hebben. [...]

Het belang van de controle van oud papier kan niet genoeg worden benadrukt. Het proces houdt in dat de klant wordt bezocht, de kwaliteit van het oud papier wordt beoordeeld en de beste afzetmogelijkheid wordt bepaald. De reden waarom een audit nodig is, is dat verschillende papierfabrieken weliswaar dezelfde kwaliteit gerecycleerd papier of karton accepteren, maar vaak verschillende kwaliteitsverwachtingen hebben. Sommige fabrieken accepteren alleen hoge normen, terwijl andere iets minder accepteren. Auditing helpt ons om het juiste materiaal aan de juiste fabriek te koppelen op basis van de eisen van de leverancier en de eindgebruiker.

De voordelen van het controleren van papierafval

Het aantal afwijzingen verminderen

Een van de belangrijkste voordelen van het controleren van papierafval is dat het helpt de negatieve gevolgen van slechte kwaliteit te voorkomen. Als het papierafval bijvoorbeeld een hoog vochtgehalte heeft, kan een fabriek een lagere prijs voor die voorraad bedingen. Als het vochtgehalte hoger is dan het aanvaardbare niveau van 10-12%, wordt het een vochtclaim. Het slechtste scenario is dat de fabriek het oud papier helemaal afwijst, waardoor het wordt verplaatst en er kosten ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat het verlies wordt gedeeld of dat er wordt onderhandeld over hoe ermee om te gaan. Door goede audits uit te voeren, kunnen deze situaties worden beperkt, wat resulteert in minder papierwerk, transportkosten en de impact op de koolstofvoetafdruk.

Verminder het risico van boetes

Tijdens een audit van oud papier gaan we naar de locatie van de klant om de kwaliteit van het oud papier te bepalen. Hierbij worden steekproefsgewijs tien tot vijftien balen gecontroleerd op vochtgehalte en wordt het gemiddelde genomen. Bovendien moeten alle soorten oud papier voldoen aan de EN643-specificatie van de Europese gedragscodes. Afhankelijk van het soort oud papier dat wordt gekocht, kan het nodig zijn een baal open te breken om de samenstelling van het materiaal te bepalen. Dit proces is bijzonder cruciaal voor gemengde soorten en karton, aangezien deze niet de schoonste zijn, en het is essentieel om ervoor te zorgen dat wat wordt gekocht wettelijk exporteerbaar is in overeenstemming met de verontreinigingsniveaus. Doet u dit niet, dan kunt u hoge boetes krijgen als u bij de grenscontrole wordt aangehouden en steekproefsgewijs wordt gecontroleerd.

Advies over beste praktijken

Als we zien hoe leveranciers hun papierafval opslaan, kunnen ze advies krijgen over hoe ze dat het beste kunnen beschermen. Elke papiersoort is een vaste kwaliteit, maar iedereen zal zijn eigen idee hebben van wat dat inhoudt. Multigrade betekent bijvoorbeeld verschillende dingen voor verschillende mensen. Als er geen controle wordt uitgevoerd, kan papierafval naar een fabriek worden gestuurd die het terugstuurt, met vertragingen en verliezen tot gevolg, dus als de deskundigen op het gebied van papierrecycling kunnen wij hun hierover het beste advies geven.

Krijg de beste prijs!

Het controleren van oud papier helpt onze leveranciers om de beste prijs voor hun afvalmateriaal te krijgen. Het is onmogelijk om de prijs te bepalen aan de hand van foto's alleen, omdat een aanraking en een goede visuele evaluatie nodig zijn. Soms kan een audit ertoe leiden dat de prijs negatief wordt aangepast, maar in veel gevallen hebben wij geconstateerd dat een goed aantal positief kan worden beïnvloed na een audit. 

Kortom, het controleren van oud papier is van cruciaal belang voor leveranciers, fabrieken en het milieu. Door oud papier aan de beste fabriek te koppelen, kan uitval door slechte kwaliteit worden voorkomen, waardoor papierwerk, transportkosten en de koolstofvoetafdruk worden verminderd. Controle van oud papier helpt ook om oud papier te beschermen, zorgt ervoor dat oud papier met verontreinigingsniveaus wettelijk exporteerbaar is en zorgt voor de beste prijs voor afvalmateriaal. Daarom is het essentieel om goede audits uit te voeren om ervoor te zorgen dat papierafval correct wordt verwijderd, wat alle betrokkenen ten goede komt.