Wat is er nieuw in de papierrecyclingindustrie?

Het is weer zover: we kijken naar de ups en downs van de papierrecyclingindustrie in ons maandelijkse marktrapport. We hopen dat u dit nuttig vindt. Juni 2023 Marktrapport De prijzen voor verpakkingskwaliteiten daalden opnieuw in het VK, deels door de waardedaling van de [...]

Het is weer zover: we kijken naar de ups en downs van de papierrecyclingindustrie in ons maandelijkse marktrapport. We hopen dat u dit nuttig vindt.

Juni 2023 Marktrapport

De prijzen voor verpakkingskwaliteiten daalden opnieuw in het VK, deels door de waardedaling van de PeRN en door prijsverlagingen op de markt in zowel Europa als Azië. Papierfabrieken blijven kampen met een zwakke verkoop en om dit te compenseren verlagen ze hun grondstofkosten. De vraag in alle sectoren is zwak en veel papierfabrieken hebben nog steeds stilstand. 

De vooruitzichten voor het 2e kwartaal blijven zwak. 

Krantenpapier en grafisch papier 

Net als in de voorgaande maanden blijft de vraag laag en verbruiken de meeste papierfabrieken alleen contractvolumes. Er is ook weinig tot geen vraag vanuit het Verre Oosten. 

De verkoop van OI News en OI Pams blijft redelijk omdat deze kwaliteiten in vergelijking met binnenlandse News en Pams in andere sectoren en markten worden gebruikt. De volumes van deze kwaliteiten zijn relatief schaars. 

Zoals vorige maand vermeld, verwachten we grotere volumes Gemengde Papieren als verzamelaars de sorteerlijnen beginnen te sluiten omdat het voordeel om nieuws en Pams te sorteren teniet wordt gedaan. 

Verpakking 

Zoals bevestigd zijn de prijzen in de twee belangrijkste markten opnieuw gedaald. De Europese vraag is nog steeds erg zwak en de prijzen zijn laag. Een grote groep heeft bevestigd dat verpakkingsgroepen in heel Europa geld verliezen omdat de prijzen van eindproducten met 50% zijn gedaald en de kosten aanzienlijk zijn gestegen. De enige manier om iets van de marge terug te winnen is door de inputkosten van de grondstoffen te verlagen. 

De prijzen voor OCC en Mixed daalden met 10 tot 20 pond per ton. 

De vooruitzichten voor de prijs van PRN (Packaging Recovery Note) zijn onzeker. Handelaren leden in april en begin mei onder een daling van zo'n 60%, wat in veel gevallen negatieve marges betekende voor deals die vóór deze daling waren afgesloten. Er werd een verminderde doelstelling voor de verplichtingen aangekondigd tegen de achtergrond van sterke cijfers over de productie van PRN, wat deze ineenstorting van de prijs veroorzaakte. Later in mei en begin juni was er enig herstel toen de EA aankondigde dat ze geen claims meer zouden accepteren voor gemengde papieren die hoger waren dan de nationaal overeengekomen 34%, maar aangezien de fundamenten niet zijn veranderd, zou het goed kunnen dat we weer een kleinere daling zien als kopers en verkopers op zoek gaan naar een werkbare waarde. 

De productie van white top board blijft kampen met stilstand en een zwakke orderportefeuille. 

De vouwkartonsector gaat door met stilstand in heel Europa, de prijzen storten nu in omdat de markt in het Verre Oosten overspoeld wordt. De vouwkartonsector gebruikt grote volumes Gemengd papier, Scanboards, Multigrade & OI Pams. 

Weefsels 

De prijzen en de vraag in deze sector blijven zwak omdat de molenvoorraden hoog zijn in Europa en het VK. We hebben in Europa opnieuw prijsdalingen in deze sector gezien tot €30 per ton. De prijzen in het VK waren iets stabieler, maar lijken te zijn gedaald met 15 tot 25 pond per ton. 

Pulpvervangers 

De prijzen en de vraag van pulpsubkwaliteiten komen onder druk te staan nu de pulpprijzen zijn gedaald. In sommige gevallen zijn pulpvervangers zelfs meer waard dan pulp! De prijs daalt met €20 per ton. 

Prijsvoorspelling voor de papierrecyclingindustrie

Nu we het einde naderen van kwartaal 2, waarvan we verwachtten dat het moeilijk zou zijn, is de verwachting voor kwartaal 3 dat de prijzen onder neerwaartse druk zullen blijven staan, terwijl papierfabrieken ook te maken zullen krijgen met het dilemma van de afnemende beschikbaarheid van oud papier. 

We denken dat dit de markt verder onder druk zal zetten, maar niet noodzakelijkerwijs de prijs van herwonnen vezels, maar we verwachten wel verdere uitval en dit zal op zijn beurt de kasstromen van de papierfabrieken/groepen verder beperken, omdat ze de verkoop van afgewerkte producten zien blijven dalen. 

Het lijkt vreemd dat we met deze situatie worden geconfronteerd terwijl er in de komende weken ook aanzienlijke nieuwe capaciteit (in de verpakkingsindustrie) van start gaat in Europa, maar dit zal naar onze mening de moeilijke situatie waarmee de papierfabrieken worden geconfronteerd alleen maar verergeren en de druk op hun liquiditeit vergroten. 

Helaas geeft de economische situatie geen hoop dat de vraag snel zal terugkeren, vooral in Duitsland, het is moeilijk te zien hoe de situatie zal verbeteren. 

Maar als optimist hopen we op een goede zomer, met veel mensen die op vakantie zijn en genieten van de zon en die hun geld uitgeven aan het kopen van zoveel mogelijk producten met verpakkingen en het lezen van veel tijdschriften en kranten.